Hướng dẫn đăng ký tài khoản

- BƯỚC 1: Truy cập vào link: https://doyoga.vn/dang-ky/ hoặc vào phần đăng nhập sau đó click vào nút ĐĂNG KÝ MIỄN PHÍ như hình dưới:


- BƯỚC 2: Sau đó điền thông tin đăng ký bao gồm:

+ Ô số 1: điền email của bạn (Đây sẽ là Email để giúp bạn lấy lại được mật khẩu nếu bạn quên mật khẩu, hoặc đây sẽ là email để bạn nhận được các ưu đãi của doyoga.vn)

+ Ô số 2: điền tên tài khoản (thay vì bạn dùng email để đăng nhập sẽ rất dài và mất thời gian. Nên bạn có thể điền tên tài khoản riêng của bạn vào đây)

+ Ô số 3: điền số điện thoại liên hệ của bạn (với việc điền đúng số điện thoại liên hệ của bạn sẽ giúp chúng tôi tư vấn và hỗ trợ bạn tốt hơn)

+ Ô số 4: điền mật khẩu (mật khẩu phải nhiều hơn 6 ký tự)


Điền đầy đủ vào 4 ô sau đó click nút ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN. Nếu không có lỗi gì sảy ra thì bạn sẽ nhận được thông báo đăng ký thành công và tự chuyển qua trang đăng nhập.