Hướng dẫn đăng nhập bằng Facebook

- BƯỚC 1: Truy cập vào link: https://doyoga.vn/dang-nhap/ sau đó click vào nút ĐĂNG NHẬP VỚI FACEBOOK như hình dưới:- BƯỚC 2: Sau đó bạn sẽ được đưa qua trang facebook, nếu bạn chưa đăng nhập facebook sẵn thì bạn hãy đăng nhập tài khoản facebook của bạn vào. Còn nếu bạn đã đăng nhập sẵn rồi thì sẽ hiện như hình dưới và bạn click vào nút TIẾP TỤC DƯỚI TÊN…:- BƯỚC 3: Sau khi đăng nhập thành công bằng Facebook, bạn nên truy cập vào phần thông tin tài khoản để thay đổi lại tên tài khoản, email, họ tên và số điện thoại của bạn tại website:- BƯỚC 4: Bạn click vào ô Tên tài khoản sau đó đổi lại thông tin của bạn