HLV Nguyễn Huyễn
Tôi yêu và biết ơn Yoga, chính yoga đã thay đổi cuộc sống của tôi.

HLV yoga quốc tế 500h nhiều kinh nghiệm. Chuyên giảng dạy bộ môn kỹ thuật tư thế, yoga bầu, thể lực khóa đào tạo huấn luyện viên yoga. Ban giáo vụ và chuyên môn Padma yoga.

Facebook Twitter 0989111225

Giáo viên này chưa có chương trình nào!
Giáo viên này chưa có bài viết nào!