HLV ALex Vinh
HLV ALex Vinh

Giám đốc trung tâm đào tạo Padma Yoga Lĩnh vực giảng dạy: Triết lý yoga, Kỹ năng Huấn luyện viên, Thiền… Thành tích: HLV Yoga Quốc Tế, Đào tạo 13 khóa HLV Yoga cấp chứng chỉ quốc tế tại Padma

0982184101

Giáo viên này chưa có bài viết nào!