Bài tập cơ bản chỉ dành cho thành viên VIP 1+
Bài 11: Bài tập kiễng chân
HLV ALex Vinh  | 3 phút
Bài tập kiễng chân