Bài tập cơ bản chỉ dành cho thành viên VIP 1+
Bài 1: Chuỗi động tác chào mặt trời
HLV Padma Yoga  | 13 phút
Nền tảng hoàn hảo mang tới cho bạn 12 buổi tập với những kỹ thuật tập luyện cơ bản là những viên gạch đầu tiên vững chắc cho trên con đường tập luyện yoga và khám phá bản thân.