Bài tập cơ bản chỉ dành cho thành viên VIP 1+
Bài 14: Chuỗi vinyasa trong yoga
HLV Padma Yoga  | 18 phút
Chuỗi vinyasa trong yoga