Bài tập cơ bản chỉ dành cho thành viên VIP 1+
Bài 12: Tư thế tam giác xoạc rộng
HLV Padma Yoga  | 9 phút
Tư thế tam giác xoạc rộng