Bài tập cơ bản chỉ dành cho thành viên VIP 1+
Bài 11: Tư thế cái cày
HLV Padma Yoga  | 12 phút
Tư thế cái cày