Bài tập nâng cao chỉ dành cho thành viên VIP 2+
Bài 8: Phương pháp khởi động và tư thế mèo bò
HLV Thu Nga Hoàng  | 16 phút
Phương pháp khởi động và tư thế mèo bò