Bài tập này chỉ dành cho thành viên VIP
Bài 8: Phương pháp khởi động và tư thế mèo bò
HLV Thu Nga Hoàng  | 16 phút
Phương pháp khởi động và tư thế mèo bò