Bài tập nâng cao chỉ dành cho thành viên VIP 2+
Bài 7: Tư thế ngồi và tư thế cây câu
HLV Thu Nga Hoàng  | 12 phút
Tư thế ngồi và tư thế cây câu