Bài tập này chỉ dành cho thành viên VIP
Bài 4: Tư thế mèo bò,chó úp mặt duỗi mình
HLV Thu Nga Hoàng  | 13 phút
Tư thế mèo bò,chó úp mặt duỗi mình