Bài tập cơ bản chỉ dành cho thành viên VIP 1+
Bài 4: Tư thế mèo bò,chó úp mặt duỗi mình
HLV Padma Yoga  | 13 phút
Tư thế mèo bò,chó úp mặt duỗi mình