Bài tập này chỉ dành cho thành viên VIP
Bài 14: Cơ thể mạnh mẽ, ý trí bền bỉ
Hải yoga  | 60 phút
Bài tập hết sức thú vị và giúp bạn có một cơ thể mạnh mẽ bên ngoài một ý trí kiên cường hơn mỗi ngày