Bài tập này chỉ dành cho thành viên VIP
Bài 7: Yoga bình an tâm trí- vinyasa yoga hlv thu mint
HLV Thu Mint  | 60 phút
Bài tập giúp tâm trí bạn bình an, tĩnh lặng từ đó kết nối là lắng nghe được nội tâm mạnh mẽ của chính mình. Hãy tập và cảm nhận!