Bài tập nâng cao chỉ dành cho thành viên VIP 2+
Bài 24: Tư thế Plank ngược
HLV Padma Yoga  | 1 phút
Tư thế Plank ngược