Bài tập nâng cao chỉ dành cho thành viên VIP 2+
Bài 22: Tư thế Chó cúi mặt
HLV Padma Yoga  | 1 phút
Tư thế Chó cúi mặt