Bài tập này chỉ dành cho thành viên VIP
Bài 20: Tư thế đứng gập người về trước
Giải phẫu 3D  | 1 phút
Tư thế đứng gập người về trước