Bài tập nâng cao chỉ dành cho thành viên VIP 2+
Bài 20: Tư thế đứng gập người về trước
HLV Padma Yoga  | 1 phút
Tư thế đứng gập người về trước