Bài tập này chỉ dành cho thành viên VIP
Bài 3: Khó khăn trong cân bằng khi bàn chân úp sấp
Giải phẫu 3D  | 2 phút
Khó khăn trong cân bằng khi bàn chân úp sấp