Bài tập nâng cao chỉ dành cho thành viên VIP 2+
Bài 3: Khó khăn trong cân bằng khi bàn chân úp sấp
HLV Padma Yoga  | 2 phút
Khó khăn trong cân bằng khi bàn chân úp sấp