Bài tập nâng cao chỉ dành cho thành viên VIP 2+
Bài 9: Ngồi lâu ở tư thế gập - Phần 2
HLV Padma Yoga  | 3 phút
Ngồi lâu ở tư thế gập - Phần 2