Bài tập nâng cao chỉ dành cho thành viên VIP 2+
Bài 7: Ảnh hưởng của việc xoay lên cơ bụng xiên
HLV Padma Yoga  | 1 phút
Ảnh hưởng của việc xoay lên cơ bụng xiên