Bài tập nâng cao chỉ dành cho thành viên VIP 2+
Bài 4: Vặn mình chủ động với vặn mình bị động ở cột sống
HLV Padma Yoga  | 3 phút
Vặn mình chủ động với vặn mình bị động ở cột sống