Bài tập này chỉ dành cho thành viên VIP
Bài 4: Vặn mình chủ động với vặn mình bị động ở cột sống
Giải phẫu 3D  | 3 phút
Vặn mình chủ động với vặn mình bị động ở cột sống