Bài tập nâng cao chỉ dành cho thành viên VIP 2+
Bài 2: Phạm vi của chuyển động xoay cột sống
HLV Padma Yoga  | 2 phút
Phạm vi của chuyển động xoay cột sống