Bài tập nâng cao chỉ dành cho thành viên VIP 2+
Bài 6: Gập đốt sống về phía trước - Từ tư thế đứng
HLV Padma Yoga  | 2 phút
Gập đốt sống về phía trước - Từ tư thế đứng