Bài tập này chỉ dành cho thành viên VIP
Bài 6: Gập đốt sống về phía trước - Từ tư thế đứng
Giải phẫu 3D  | 2 phút
Gập đốt sống về phía trước - Từ tư thế đứng