Bài tập này chỉ dành cho thành viên VIP
Bài 3: Gập lưng chủ động và bị động
Giải phẫu 3D  | 2 phút
Gập lưng chủ động và bị động