Bài tập nâng cao chỉ dành cho thành viên VIP 2+
Bài 3: Gập lưng chủ động và bị động
HLV Padma Yoga  | 2 phút
Gập lưng chủ động và bị động