Bài tập này chỉ dành cho thành viên VIP
Bài 11: Gập bụng và Gập người 1 phần
Giải phẫu 3D  | 2 phút
Gập bụng và Gập người 1 phần