Bài tập nâng cao chỉ dành cho thành viên VIP 2+
Bài 11: Gập bụng và Gập người 1 phần
HLV Padma Yoga  | 2 phút
Gập bụng và Gập người 1 phần