Bài tập nâng cao chỉ dành cho thành viên VIP 2+
Bài 11: Từ Chó cúi mặt về Plank
HLV Padma Yoga  | 1 phút
Từ Chó cúi mặt về Plank