Bài tập nâng cao chỉ dành cho thành viên VIP 2+
Bài 10: Chỉnh đường cong cột sống với bài tập lunge trên con lăn
HLV Padma Yoga  | 1 phút
Chỉnh đường cong cột sống với bài tập lunge trên con lăn