Bài tập này chỉ dành cho thành viên VIP
Bài 10: Chỉnh đường cong cột sống với bài tập lunge trên con lăn
Giải phẫu 3D  | 1 phút
Chỉnh đường cong cột sống với bài tập lunge trên con lăn