Bài tập nâng cao chỉ dành cho thành viên VIP 2+
Bài 7: Tăng cường cơ cột sống dùng ghế và gậy hỗ trợ
HLV Padma Yoga  | 1 phút
Tăng cường cơ cột sống dùng ghế và gậy hỗ trợ