Bài tập nâng cao chỉ dành cho thành viên VIP 2+
Bài 5: Lunge với thân người rướn ra trước
HLV Padma Yoga  | 1 phút
Lunge với thân người rướn ra trước