Bài tập này chỉ dành cho thành viên VIP
Bài 5: Lunge với thân người rướn ra trước
Giải phẫu 3D  | 1 phút
Lunge với thân người rướn ra trước