Bài tập nâng cao chỉ dành cho thành viên VIP 2+
Bài 2: Plank với cánh tay trước trên bóng mềm - gối gập
HLV Padma Yoga  | 1 phút
Plank với cánh tay trước trên bóng mềm - gối gập