Bài tập này chỉ dành cho thành viên VIP
Bài 2: Plank với cánh tay trước trên bóng mềm - gối gập
Giải phẫu 3D  | 1 phút
Plank với cánh tay trước trên bóng mềm - gối gập