Bài tập này chỉ dành cho thành viên VIP
Bài 8: Gập cánh tay khi nằm ngửa - Cấu trúc - Chứng gù lưng
Giải phẫu 3D  | 3 phút
Gập cánh tay khi nằm ngửa - Cấu trúc - Chứng gù lưng