Bài tập nâng cao chỉ dành cho thành viên VIP 2+
Bài 8: Gập cánh tay khi nằm ngửa - Cấu trúc - Chứng gù lưng
HLV Padma Yoga  | 3 phút
Gập cánh tay khi nằm ngửa - Cấu trúc - Chứng gù lưng