Bài tập này chỉ dành cho thành viên VIP
Bài 4: Ảnh hưởng chức năng của cơ bụng lên lưng dưới trong động tác mở người
Giải phẫu 3D  | 3 phút
Ảnh hưởng chức năng của cơ bụng lên lưng dưới trong động tác mở người