Bài tập nâng cao chỉ dành cho thành viên VIP 2+
Bài 4: Ảnh hưởng chức năng của cơ bụng lên lưng dưới trong động tác mở người
HLV Padma Yoga  | 3 phút
Ảnh hưởng chức năng của cơ bụng lên lưng dưới trong động tác mở người